แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา และขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา และขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ  แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา  การแต่งกาย ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ การขอเลื่อนสอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ ป่วย ให้นักศึกษาแจ้งภายใน 30 นาที หลังจากเริ่มการสอบในรายวิชานั้น โดยแจ้งงานวิชาการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6000 ต่อ 6120, 6117, 6104 และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นในเอกสารขอเลื่อนการสอบ   ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ   ** กรณีนักศึกษาตรวจพบว่า เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามเอกสาร “ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ” โดยแจ้งงานวิชาการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6000 ต่อ 6120, 6117, 6104 และนักศึกษาต้องถ่ายรูปของผลการตรวจ ATK ในวันดังกล่าว ที่ทำการตรวจ ระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา และวัน/เวลาที่ทำการตรวจบนชุดตรวจ  Guidelines for the final examination...

Continue reading

งาน BOT IT Career Day 2024 เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจสมัครงานกับ ธปท.

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีการจัดงาน BOT IT Career Day 2024 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจสมัครงานกับ ธปท. ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม   โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 เมษายน 2567) ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม : https://forms.gle/sjZGzytxAijZynDWA รายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้น กิจกรรม Career Clinic แนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน ทุนการศึกษา สวัสดิการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ของ ธปท. โดยพี่ๆ HR กิจกรรม Career Corner แนะนำเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของแต่ละสายอาชีพ โดยพี่ๆ สายงาน วิทยากรภายใน ธปท. และวิทยากรรับเชิญ Exclusive Talk ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ Tomorrow’s Solutions Today การปรับตัวของงาน IT ธปท. เกี่ยวกับ Project ที่รับผิดชอบภายใต้ความท้าทายใหม่ๆ เช่น งาน Open Data, Digital Payment, Central Bank...

Continue reading

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur

🎉เปิดรับนักศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่มีไอเดียและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) ที่พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ . ✨ภายใต้กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ของโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 . ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เช่น - นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (FoodTech) - นวัตกรรมการเกษตร (AgriTech) - นวัตกรรมด้านสุขภาพ (HealthTech) - นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (LifeStyle) - นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ESG . 📌คุณสมบัติผู้สมัคร ✅ เป็นนักศึกษา...

Continue reading

Thailand Scholarship for Applicants from Cambodia / Laos / Myanmar / Vietnam to study in M.Sc. (Computing) in Academic Year 2024

Thailand Scholarship for Applicants from Cambodia / Laos / Myanmar / Vietnam to study in Master of Science Program in Computing with College of Computing, Prince of Songkla University in Academic Year 2024  Date Details Today - 15 March 2024 Submit the scholarship application at: https://forms.gle/caaLjaAbJETvj3iu5. Be sure to clearly...

Continue reading

KiberONE รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน coding , programming

ตำแหน่ง : ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน coding , programming   We are KiberONE operates in 380 cities, 30 countries, in Phuket we have been working since December 2022. Few years ago, our educational modules received an award from the UN and UNESCO (among 7,000 participants) as the best educational program for young people...

Continue reading

Associate Technician Field Ops (Koh Samui Airport)

ตำแหน่ง : - Associate Technician Field Ops (Koh Samui Airport)   คุณสมบัติ : ABOUT THE ROLE & TEAM: Provide field operations support to internal and external customers in accordance with the terms of the customer contract and Service Level Agreements (SLAs). Perform onsite interventions as a result of a Service...

Continue reading

The Century King เป็นบริษัทรับพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชันให้กับหลาย ๆ องค์กร รับสมัคร..

ตำแหน่ง :    - Backend Developer -Frontend developer       คุณสมบัติ : - เข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการเขียนโปรแกรม รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อ คุณ : ธีรพงษ์ มีษา โทร : 0814797647 Email : project@thecentury.app Website : https://www.facebook.com/photo?fbid=761909372622862&set=pcb.760732499407216 https://www.facebook.com/photo?fbid=761909412622858&set=pcb.760732499407216 Page Views: 86

Continue reading