ประกวดไอเดียนวัตกรรม SMART M.I.C.E. INNOVATION AWARDS 2018

Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) ร่วมกับ Hatch & NIA จัดการประกวดไอเดียนวัตกรรม SMART M.I.C.E. INNOVATION AWARDS 2018 ภายใต้หัวข้อ “How technology can maximize MICE business in digital era?” จับทีมกันทีมละ 3 ถึง 5 คน มาช่วยกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) และนำเสนอผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมากว่า 100,000 บาท พร้อมเวทีโชว์ศักยภาพในเครือข่าย Startups อีกมากมาย คุณสมบัติ – เป็นนักศึกษาระดับชั้น ป.ตรี และ ป.โท...

Continue reading

สมัครด่วน “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018”

Hello !!! ค่ายภาษา มาแล้วจ้า สมัครด่วน จำนวนจำกัด “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018” วันที่: 6-8 เมษายน 2561 สถานที่: ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน: 10 คน หมดเขต 25 มีนาคม 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 26 มีนาคม 2561 หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จ่ายมัดจำ 200 บาท และรับเงินมัดจำคืนหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ   >>สมัครโครงการ<< Page Views: 518

Continue reading

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   รู้ทันชีวิต Digital 4.0 ด้วยหัวข้อการบรรยาย –  เรียนรู้โอกาสทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี – การเข้าถึง และการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Free WiFi) อย่างปลอดภัย – เข้าใจและรู้เท่าทันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต โดยทีมวิทยากร ชั้นนำของประเทศ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.thaifreewifi2018.com       Page Views: 390

Continue reading

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์       รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวพรพา สกุลซิ้ม         รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร นายพิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล                 รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวมัชฌิมา เพียรเจริญ   ** ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 076 276 471...

Continue reading

CoC Art and Cultural Day 2018

CoC Art and Cultural Day 2018 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง (เช่น ผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าปาเต๊ะ ผ้าโสร่ง ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นไทย หรือชุดประจำชาติ) และเข้าร่วมงานวันศิลปวัฒนธรรม โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทำของที่ระลึกด้วยผ้าบาติก  โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยากร: ผศ.โสภณ ศุภวิริยากร เวลา: 13.30 – 16.30 น. สถานที่: ห้อง 5101A สมัครวันนี้ – 27 มีนาคม 2561 ที่: goo.gl/u8sESA รายละเอียด...

Continue reading

ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกาย หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมประกวดการแต่งกาย หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” สมัครได้ที่:  https://goo.gl/mxBsbw หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ เวทีใต้อาคาร 3 (auditorium) ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศ:  3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 :  2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 :  1,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500...

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติวเข้ม TOEIC (ฟรี) 20 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติวเข้ม TOEIC (ฟรี) จำนวน 20 ชั่วโมง วันที่ 17-18 และ 24-25 มีนาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. ณ ห้อง 6309 ดูรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/hHSoea ให้ทุกคนที่มีรายชื่อมาชำระเงินมัดจำ 200 บาท ที่ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ห้อง 1405 อาคาร 1 ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ดังนี้ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา  13:30-16:30 น. วันพุธ...

Continue reading

สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   ที่สอบระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561   ผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุน 1. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด แยกตามชั้นปี 2. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่มีช่วงพัฒนาการของคะแนนที่มากที่สุด โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอบที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 กับ การสอบครั้งใดก็ได้ แยกตามชั้นปี   *** การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถยื่นผลสอบตัวจริง+สำเนา และสำเนาบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2561 ที่ คุณวรนุช ญาณศักดิ์ (พี่นุ้ย) ห้อง 6615 อาคาร 6...

Continue reading

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต . ✏️ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเข้าประกวด . ? #ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท ? #รางวัลขวัญใจมหาชน 1,000 บาท . ⏰ #เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ https://goo.gl/QGr9kT . ? อ่านรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ : ที่ https://goo.gl/6ebzTK Page Views: 794

Continue reading