CoC รับสมัครทุนขาดแคลน และทุนอาหารกลางวัน สำหรับปีการศึกษา 2/2556 ( Shortage Funds and Lunch funds College of Computing for Semester 2/2023 )

1. ลิงค์สมัครทุน (Apply for scholarship.) 2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลน 1/2566 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทุนขาดแคลน และทุนอาหารกลางวัน 2/2566 (วันที่ 29 ม.ค. 67) Announcement of names of shortage funds and lunch funds (29 Jan 24) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทุนขาดแคลน และทุนอาหารกลางวัน 2/2566 Page Views: 213

Continue reading

LINE MAN Wongnai เปิดรับโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ให้กับ นิสิต นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 – 4 หรือเพิ่งจบการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2566

"LINE MAN Wongnai Junior 2024"   เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโครงการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน  พบกับสนามจำลองการทำงาน แบบ Hybrid  ที่ เล่นจริงเจ็บจริง พร้อมกิจกรรมมากมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 หรือเพิ่งจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2566 ที่มีความสามารถ และความแข็งแกร่ง  สามารถฝึกงานได้ทั้งรูปแบบ Work From Home & Work From Office หากใครสนใจฝึกงาน เตรียม Resume ให้พร้อม กดสมัคร แล้วมาลุยให้เต็มที่ด้วยกัน! “Apply here : Link”  Application Period: วันนี้ - 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาคัดเลือก: 18 January...

Continue reading

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา และขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2566

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา และขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ    แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา  การแต่งกาย ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ การขอเลื่อนสอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ ป่วย ให้นักศึกษาแจ้งภายใน 30 นาที หลังจากเริ่มการสอบในรายวิชานั้น โดยแจ้งงานวิชาการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6000 ต่อ 6120, 6117, 6104 และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นในเอกสารขอเลื่อนการสอบ   ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ     ** กรณีนักศึกษาตรวจพบว่า เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามเอกสาร “ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ” โดยแจ้งงานวิชาการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6000 ต่อ 6120, 6117, 6104 และนักศึกษาต้องถ่ายรูปของผลการตรวจ ATK ในวันดังกล่าว ที่ทำการตรวจ ระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา และวัน/เวลาที่ทำการตรวจบนชุดตรวจ       Guidelines...

Continue reading

นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2023 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2023 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย . รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ —————————————– College of Computing, Prince of Songkla University Congratulations to Ms....

Continue reading

Huawei ICT Competition Thailand 2023-2024

Huawei ICT Competition Thailand เริ่มแล้ววันนี้ ! สำหรับน้องๆสาย Network, Cloud, และ Computing ชวนเพื่อนมารวมทีม ทีมละ 3 คน เพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2023-2024 รายละเอียดวิธีสมัครตามด้านล่าง 1. คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ https://e.huawei.com/en/talent/ict-academy/… 2. Log in เข้าสู่ Huawei ID 3. เลือก Huawei ICT competition >>> Practice competition 4. เลือก Asia Pacific 5. Register กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเเล้วกดคลิ๊ก...

Continue reading

🌱รับสมัครทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 20)

🌱รับสมัครทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 20) 🔅ทุนให้เปล่าต่อเนื่อง ( ม.4 - จบ ป.ตรี) 💰มูลค่าทุนรวมกว่า 700,000 บาท 📝รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ตรงตามคุณสมบัติในประกาศ ⭕️หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566⭕️ รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร👇 Page Views: 800

Continue reading

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Talks “กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ“

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Talks "กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ" วิทยากร: คุณภาวินท์ สุทธพงษ์ CPO & Co-Founder บริษัท PRIMO บรรยาย 2 ภาษา ทั้งไทย & อังกฤษ   จัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 20 กันยายน เวลา 13.30-16.30 น.ห้อง 5104A (ห้องฉายภาพยนตร์)  เริ่มลงทะเบียน 13.15 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา ประเภทที่ 6 กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ==================================================== Special Talks: “Before having a 1,000 million baht company,...

Continue reading

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2023 SIT-Sojo-OMU to Visit PSU Phuket

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดรับสมัครนักศึกษารวมทั้งหมด 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น   คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกชั้นปี ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเตรียมตัวนำเสนอตนเอง/ความสามารถพิเศษ/โครงงานที่กำลังทำในรายวิชาในหลักสูตร/งานวิจัย/และเหตุผลที่อยากจะไปประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ คนละประมาณ 5 - 10 นาที ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคณะจะออกหนังสือลาเรียนโดยไม่ถือว่าขาดเรียน ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน ตามไฟล์แนบ   กำหนดการ ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ https://rb.gy/lmm11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 17 กันยายน 2566...

Continue reading