บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัด โครงการ Huawei Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023)

บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัด โครงการ Huawei Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจทางด้าน Technologies Digitalization และ Innovation ผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมทำโครงงานกับบริษัทฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการสมัครงานต่อไปในอนาคต Page Views: 90

Continue reading

[ประชาสัมพันธ์] โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups)

“เพียงแค่คุณกล้าคิด ธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องยาก” อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เฟ้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท . เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว/Startups/SMEs ที่มีแนวคิดธุรกิจ และพร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทีมกัน 2-5 คน/ทีม ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 66 . กำหนดการ รับสมัคร และส่ง VDO รับสมัคร: วันนี้ – 20 มี.ค. 66 ลิงค์รับสมัคร: https://forms.gle/BQD7oySHrVKogmg26 ส่ง VDO: psuseda@gmail.com . ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 24...

Continue reading

[ประชาสัมพันธ์] โครงการ Experiential Learning Program (ELP Program)

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ขอแค่มีความสนใจ (Interest) หรือมีไอเดีย(Idea) หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการได้ไปต่างประเทศภายใต้โครงการ Experiential Learning Program (ELP Program) . คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 3. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นผู้ประกอบการ . Timeline กิจกรรม  เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 3 มี.ค.66      Iink สมัคร : https://forms.gle/7xMypm6ZAthXE8y37  คัดเลือกใบสมัครและประกาศรายชื่อ : 7 มี.ค.66  สัมภาษณ์ : 13 มี.ค.66  Bootcamp PSU : 25 – 26 มี.ค.66 @ม.อ.หาดใหญ่  Pitching...

Continue reading

บริษัท VNU Asia Pacific เชิญเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาเข้าชมงาน BYOND MOBILE

บริษัท VNU Asia Pacific มีความยินดีที่จะเรียนเชิญเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาเข้าชมงาน BYOND MOBILE งานประชุมสัมมนาวิชาการที่เจาะลึกด้านเทคโนโลยี มีเนื้อหานำไปสู่การต่อยอดองค์กรและธุรกิจได้ทุกขนาด ที่ สามย่านมิตรทาวน์ Show Name:            BYOND MOBILE Dates:                      28-29 September 2022 Venue:                     Samyan Mitrtown Hall (5th Floor), Samyan Mitrtown, Bangkok,...

Continue reading

Make A Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน” การแข่งแฮกไอเดียสุดล้ำ

ครั้งแรกในประเทศไทย กับการแข่งแฮกไอเดียสุดล้ำ พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์คุณธรรมในสังคมไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท . ขอเชิญผู้กล้าจากรั้วอุดมศึกษา สตาร์ทอัพ ทีมละ 3-5 คน ร่วมแฮกไอเดีย สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม กับโจทย์การแข่งขันสุดท้าทาย . “Make A Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน” ร่วมสร้างนวัตกรรม ปลุกพลังให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน . เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 ก.ย. 65 https://moralhackathon.com/ . ลิงค์ดาวน์โหลด Motion Graphic https://www.youtube.com/watch?v=f4q0JyhIV_A ……………………………………… กำหนดการเบื้องต้น - รับสมัคร : 30 ส.ค. - 19 ก.ย. 65 - Idea Filtration...

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2565   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา รับสมัคร Online ในลิงค์นี้ https://forms.gle/Zg99XVB1Eow7sS6R8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 16 ก.ย. 65 ผ่าน e-mail ที่สมัคร (ให้ตรวจสอบ e-mail ให้เรียบร้อยก่อนสมัครด้วย)   กำหนดสัมภาษณ์ทุน วันพุธที่ 21 ก.ย. 65 อาคาร 6     The College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus provides a limited number of scholarships to eligible current CoC...

Continue reading

ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท

กอช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท (1) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) (2) ประเภทอุดมศึกษา (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า) (3) ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด - สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคลหรือทีม (กำหนดทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน/บุคคล/ทีม หากสมัครในรูปแบบทีม สมาชิกในทีมจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว - ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน และ 1 สถาบันการศึกษาสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน...

Continue reading