รายละเอียด

-  สนับสนุนหนังสือความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์

-  สนับสนุนพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ

-  สนับสนุนการบริการ WIFI ภายในห้อง และรองรับการใช้งานได้สูงสุด 30 wireless client

 

งานบริการวิชาการ

-  ห้องสมุดเปิดบริการ ยืม-คืน สำหรับนักศึกษา

-  เปิดบริการ 9.00-16.00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ