🌱รับสมัครทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 20)

🌱รับสมัครทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 20) 🔅ทุนให้เปล่าต่อเนื่อง ( ม.4 - จบ ป.ตรี) 💰มูลค่าทุนรวมกว่า 700,000 บาท 📝รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ตรงตามคุณสมบัติในประกาศ ⭕️หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566⭕️ รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร👇 Page Views: 407

Continue reading

ประการรายชื่อผู้ได้รับทุนซะกาตชศมอ. เพื่อการศึกษา โดย ทุนชมรมศิษย์เก่ามุสลิม ม.อ. สำหรับนักศึกษามุสลิมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 65)

มูลค่าทุน 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัครทุน Page Views: 36

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2565   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา รับสมัคร Online ในลิงค์นี้ https://forms.gle/Zg99XVB1Eow7sS6R8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 16 ก.ย. 65 ผ่าน e-mail ที่สมัคร (ให้ตรวจสอบ e-mail ให้เรียบร้อยก่อนสมัครด้วย)   กำหนดสัมภาษณ์ทุน วันพุธที่ 21 ก.ย. 65 อาคาร 6     The College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus provides a limited number of scholarships to eligible current CoC...

Continue reading

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.- บาทโดยลักษณะโจทย์วิจัยต้องกำหนดหัวข้อแก้ไขปัญหาชุมชนภาคใต้ที่มีผลกระทบในเชิงสาธารณะทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ และมีผลลัพท์เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65โดยสมัครผ่านระบบขอรับทุนได้ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/scholarship/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://grad.psu.ac.th/th/.../annouce-graduate/1170-1003สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมศรี หลีวิจิตรบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯโทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987)E-mail: somsri.l@psu.ac.th Page Views: 172

Continue reading