1.รถยนต์ส่วนตัว

หลังจากข้ามสะพานสาระสิน เข้าสู่ จังหวัดภูเก็ต ใช้ถนนหมายเลข 402 ไปทาง ถนนเหมืองเจ้าฟ้า มุ่งไป ตำบล กะทู้

- ระยะทางโดยประมาณ 46 km


2. รถประจำทาง

รถประจำทางจะ เข้าเทียบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารสามารถต่อรถมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

- ระยะทางโดยประมาณ 8 km

อัตรค่าโดยสาร

- จักรยานยนต์รับจ้าง 150 - 250 บาท

- รถตุ๊กๆ 200 - 300 บาท

- รถแท๊กซี่ 250 - 350 บาท


3. เครื่องบิน

มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน สอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่สายการบินต่างๆ ดังนี้
1. การบินไทย โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1195, 0 7621 2499 0 7621 2946 หรือwww.thaiairways.com
2. บางกอกแอร์เวส์ โทร. 0 2265 5555 หรือ www.bangkokair.com
3. ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
4. นกแอร์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.co.th

ผู้โดยสารสามารถต่อรถมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

- ระยะทางโดยประมาณ 40 km

อัตราค่าโดยสาร

- แท๊กซี่สนามบิน 650 บาท

- Air port Bus 90 บาท (รถไม่ผ่าน ต้องต่อรถอีกครั้ง)

- รถโพถ้อง 80 บาท (รถไม่ผ่าน ต้องต่อรถอีกครั้ง)