การประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

 

หัวข้อในการประชุม

- การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของภาคการศึกษา 2/2564
- สวัสดิการนักศึกษา, ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ
- แนวโน้มอาชีพและการว่างงาน
- กิจกรรมและความร่วมมือต่าง ๆ
- ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเพื่อการศึกษา
- การแสดงความยินดีต่อนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ
- ถาม-ตอบ โดย ผู้ปกครอง