เปิดรับสมัคร‼️ รอบ #Portfolio #TCAS67 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต
✅เปิดรับสมัครแล้ว‼️ รอบ #Portfolio #TCAS67
🔹Portfolio 1/1 รับสมัคร 14 ก.ย.-9 พ.ย. 66
1.โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี
2.โครงการเด็กดีศรีปวช. (น้องๆ ปวช.3 รีบนะจ๊ะ)
.
❤❤ สมัครเล๊ยยยย กับ 4 สาขาต่อไปนี้
💻 สาขาการคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม 32,000 บาท <<วิทย์ คณิต, ศิลป์ คำนวณ
🔅GPAX: ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ปวช.ไม่ต่ำกว่า 2.75
🔅ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
.
💻 สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ ค่าเทอม 38,000 บาท เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 50% << วิทย์ คณิต
🔅GPAX: ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ปวช.ไม่ต่ำกว่า 2.75 🔅ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
🔅วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
🔅คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
.
💻 สาขาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม 48,000 บาท << วิทย์ คณิต
🔅GPAX: ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ปวช.ไม่ต่ำกว่า 2.75 🔅ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
🔅วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
🔅คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
.
💰 สาขาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม 45,000 บาท << สมัครได้ทุกแผนการเรียน วิทย์ คณิต, ศิลป์ คำนวณ, ศิลป์ ภาษา
🔅GPAX: ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ปวช.ไม่ต่ำกว่า 2.75
🔅 ปวช.3 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชา/ทุกสายวิชา
-----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️0 7627 6028, 0 7627 6029
📍สมัครได้ทางออนไลน์ >>> https://www.psu.ac.th/phuket/admissions/undergraduate/

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี


โครงการเด็กดีศรีปวช