CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้นักเรียนในโครงการ SMTE

CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้นักเรียนในโครงการ SMTE ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประกอบด้วยหัวข้อ IoTs โดยมี อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาทีเป็นวิทยากร และหัวข้อเรียนรู้ธุรกิจด้วย Simulation Game โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าว มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกว่า 70 คน Page Views: 109

Continue reading

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศโครเอเชีย และออสเตรีย

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศโครเอเชีย และออสเตรีย ระหว่างวันที่ 10-17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเดินทางหารือความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย ผ่านกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และความร่วมมือในโครงการ Erasmus+ กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท (University North) ประเทศโครเอเชีย, Johannes Kepler University Linz และ Technical University of Vienna ประเทศออสเตรีย Page Views: 27

Continue reading

บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัด โครงการ Huawei Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023)

บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัด โครงการ Huawei Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจทางด้าน Technologies Digitalization และ Innovation ผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมทำโครงงานกับบริษัทฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการสมัครงานต่อไปในอนาคต Page Views: 213

Continue reading

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “อบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ IMAKE Innovation . ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "อบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit” . ✅เพื่อให้นำความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ไปพัฒนาสู่การแข่งขัน ✅เรียนรู้การใช้งานบอร์ด Arduino ✅ได้ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และเซนเซอร์ต่างๆ . ⏰วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต . 💥💥 สงวนสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้โรงเรียนละ 2 ทีม และทีมที่เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร . ☎สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3312729 Office 086-415 1759 คุณเหน่ง 093-364 6914 คุณติ๊ก Page Views: 169

Continue reading

มาแล้ว ! “Next Gen CoC PSU Camp 2023” ค่ายสำหรับน้อง ๆ ม. 5-6 และสายอาชีพ ที่ชอบด้านคอมพิวเตอร์

โครงการ Next Gen CoC-PSU Camp 2023 ค่ายสำหรับน้อง ๆ ม. 5-6 และสายอาชีพ ที่ชอบด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 รับสมัคร สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 – ม.6 หรือ ปวช.2 – ปวช.3 ที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ ห้ามพลาด!  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อบรมฟรี ! มีอาหาร และขนม ฟรี จุก ๆ  ! กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น AI for Graphic...

Continue reading

หัวข้ออบรม Super AI lecture และการแข่งขัน Hackathon Super AI Engineer Season3

หัวข้ออบรม Super AI lecture และการแข่งขัน Hackathon Super AI Engineer Season3 โดยศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต . สมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://superai.aiat.or.th **ผู้สมัครสามารถรับชม AI Lecture ย้อนหลังได้ Page Views: 256

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Generative AI สอน AI ให้เรียนรู้จากของจริงเพื่อสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "Generative AI สอน AI ให้เรียนรู้จากของจริงเพื่อสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง" โดย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) . ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.   ช่องทางการรับฟังการบรรยาย Zoom : Meeting ID : 965 9977 5570 Passcode : 623156 Live Streaming : Facebook https://www.facebook.com/cocpsuphuket Page Views: 139

Continue reading