ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ม.อ.ภูเก็ต แสดงความยินดีกับ ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวิทยานิพนธ์ที่ชื่อว่า “การยืนยันระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ฝังตัวและอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ในระบบนิรภัยวิกฤต” PSU Phuket congratulated to Dr. Norathep Rattanawiphanon, Lecturer from College of Computeing, who received a Good-Level” thesis award in information technology and communication science from the National Research Council (NRCT) for the fiscal year 2021...

Continue reading

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด 152 อาคารขาร์เตอร์สแควร์ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500     ตำแหน่ง :  Software Developer 1-2 คน ต่อตำแหน่ง ลักษณะงาน : รายละเอียดใน www.dek-d.com/job ค่าตอบแทน : 30,000 บาทขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ช่องทางในการติดต่อเพื่อสมัครงาน : www.dek-d.com/job หรือ Email : hr@dek-d.com     Page Views: 285

Continue reading

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021   URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่   – Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์   – Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด   – Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ – Article...

Continue reading

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และเชิญชมคอนเสิร์ตโดยมีเหล่าศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง #โดมจารุวัฒน์ | #ตั้มเดอะสตาร์ | #ศิลปินGMM #TheGrandsons | #ToBeIdol ยกความมันส์มาเสริฟถึง ม.อ.ภูเก็ต อย่าพลาด!!!#TOBENUMBERONE ณ PSU Phuket Campus – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (กิจกรรมมีตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 08:30 น. และมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าทูบีไอดอล) ประชาชน และเยาวชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้นะครับ โดยแต่งกายสุภาพ สีอ่อน ไม่บาง สวมแมสสีอ่อนตลอดงาน และใส่รองเท้าสุภาพครับ ห้ามนำอาวุธทุกประเภทเข้างาน หากตรวจพบมีโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้มีไข้สูงเข้าร่วมงาน เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ #TOBENUMBER1PSUPHUKET...

Continue reading

กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

  กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)         เนื่องจาก จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว   ทั้งนี้ กำหนดการใหม่ของกิจกรรมจะประกาศให้ทราบต่อไป   ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและขออภัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้     Page Views: 576

Continue reading