วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 Super AI Engineer Season 2 หัวข้อ Basic Web App with Deep Learning และ Data Science and Its Applications for Tourism

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" . วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 19.30 น. หัวข้อ Basic Web App with Deep Learning วิทยากร: ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . เวลา 20.00 - 21.30 น. หัวข้อ Data Science and Its Applications for Tourism...

Continue reading

💻วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม “คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)” 🔥

💻วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" 🔥 . 📆วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ⏰เวลา18.00 - 19.30 น. 📝หัวข้อ Newbie for Robotics and Its Applications 💁‍♂️วิทยากร... 👉อ.ยศวีย์ แก้วมณี จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 👉ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณยง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 👉ดร.บุรวิช ภมรนาค จาก University of Applied Science Osnabrück, Germany...

Continue reading

Computing Youth Challenge#4 (CYC#4)

  Computing Youth Challenge#4 (CYC#4) การตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4   Computing Youth Challenge#4 (CYC#4) ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 - 23.00 น. ผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับ E-certificate และมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากโครงการ Computing Youth Challenge#4 (CYC#4)   >> CliCk !! เพื่อร่วมตอบคำถามและมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล

Continue reading

Computing Talks

  Computing Talks : Com-P Teacher ชวนคุย!   Computing Talks: Comp Teacher ชวนคุย! คณาจารย์สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ชวนมาคุย Digital Media คืออะไร ? AI (Artificial intelligence), Big Data ที่ได้ยินบ่อย ๆ คืออะไร แล้วนำไปสู่วิชาชีพในอนาคตได้อย่างไร มาหาคำตอบกันได้ในกิจกรรม Computing Talks   เวลา :  14.00 - 15.00 น.   ช่องทาง: ถ่ายทอดสดผ่าน FB Fanpage :  College of Computing, PSU Phuket Campus.  ...

Continue reading

Block Code: เกมเขาวงกต การแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต ! #2021

  Block Code: เกมเขาวงกต การแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต !   Block Code: เกมเขาวงกต การแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต !  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใด ๆ น้อง ๆ เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ! ตั้งแต่ระดับประถม จนกระทั่งผู้ปกครองก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านช่องทางออนไลน์   เวลา :  09.00-15.30 น. (เกมเริ่มเล่นใหม่ทุกชั่วโมง)   ช่องทางออนไลน์: Google Meet : https://meet.google.com/dfm-ukkf-ibo   รายละเอียด : นักเรียน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเล่นเกมเขาวงกต เพื่อชิงของรางวัล ได้โดยทุกชั่วโมง ระหว่าง 9.00-15.00 น. จะมีบุคลากรของวิทยาลัย แนะนำวิธีการเล่น และจัดแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต เกมเขาวงกตนี้ผู้เล่นจะต้องลากกล่องคำสั่งเพื่อสั่งให้ตัวละครเดินออกจากเขาวงกตให้ได้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใด...

Continue reading

เกมวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Monsoon Sim #2021

  เกมวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Monsoon Sim   เกมวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Monsoon Sim ผู้ที่สนใจเล่นเกมออกแบบธุรกิจ สามารถเข้ามาเล่น Monsoon Sim แบบออนไลน์ได้ฟรี! โดยจะเปิดรอบให้เล่นทุก ๆ ชั่วโมง น้อง ๆ คนไหนสนใจอยากเล่น สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.   เวลา :  09.00-15.30 น. (เกมแบ่งเป็นรอบ ๆ ) รอบที่ 1 : 9.30 - 10.30 น. รอบที่ 2 : 11.00 - 12.00 น. รอบที่...

Continue reading

CoC Open House #2021

  CoC Open House Online   CoC Open House Online  แนะนำหลักสูตรของวิทยลัยการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์  พูดคุย ๆ กับพี่สโมถึงกิจกรรมใน CoC และมหาวิทยาลัย รู้จักโมบายโรบอตและรถเดินตามเส้น พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัล และการนำเสนอผลงาน Project Showcase ของนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จะได้รู้ว่าเรียนที่นี่ เรียนไปแล้ว ทำอะไรได้บ้าง?   เวลา: 09.00 - 15.00 น. ช่องทางออนไลน์:  Live ผ่าน FB page “College of Computing, PSU Phuket” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CoC Open House สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ghiUPjaEq7uQ2g7fA    ...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม “คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)”

    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" . วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา16.00 - 17.30 น. หัวข้อ Introduction to Computer Security for AI and Case Studies วิทยากร: รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . เวลา 20.00 - 21.30 น. หัวข้อ AIoT: When Artificial...

Continue reading

CoC E-Sport Challenge คนกล้าท้าอีสปอร์ต Series 2 #2564

  กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge Series 2 #2564   กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  1.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา    -  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.25    -  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่า 2.75   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  (มัธยมชั้นปีที่ 4-5 และ ปวช. ชั้นปี...

Continue reading

พบกับ Plearn with Canva and Laws เรียนเพลิน ๆ อยู่บ้าน ทั้งสนุกและได้ความรู้

📢 พบกับ Plearn with Canva and Laws 🤩 เรียนเพลิน ๆ อยู่บ้าน ทั้งสนุกและได้ความรู้ 👉 มาเรียนรู้ Computer Ethics and Laws อย่างง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจทันที พร้อมด้วยการเรียนรู้การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Canva ช่วยให้ผลงานการออกแบบของคุณสวยได้ง่าย ๆ 😉 📆 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 ผ่านทาง Microsoft Teams 🌟 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมทักษะด้านวิชาการ จำนวน 12 ชั่วโมง พร้อมด้วย ใบประกาศนียบัตร สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้...

Continue reading