มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021   URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่   – Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์   – Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด   – Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ – Article...

Continue reading

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และเชิญชมคอนเสิร์ตโดยมีเหล่าศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง #โดมจารุวัฒน์ | #ตั้มเดอะสตาร์ | #ศิลปินGMM #TheGrandsons | #ToBeIdol ยกความมันส์มาเสริฟถึง ม.อ.ภูเก็ต อย่าพลาด!!!#TOBENUMBERONE ณ PSU Phuket Campus – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (กิจกรรมมีตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 08:30 น. และมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าทูบีไอดอล) ประชาชน และเยาวชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้นะครับ โดยแต่งกายสุภาพ สีอ่อน ไม่บาง สวมแมสสีอ่อนตลอดงาน และใส่รองเท้าสุภาพครับ ห้ามนำอาวุธทุกประเภทเข้างาน หากตรวจพบมีโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้มีไข้สูงเข้าร่วมงาน เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ #TOBENUMBER1PSUPHUKET...

Continue reading

กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

  กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)         เนื่องจาก จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว   ทั้งนี้ กำหนดการใหม่ของกิจกรรมจะประกาศให้ทราบต่อไป   ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและขออภัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้     Page Views: 583

Continue reading