ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Data Science ก่อนเปิดเทอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น

คอร์สอบรมระยะสั้น Data Science ก่อนเปิดเทอม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น

ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

เรียนฟรี มีอาหารกลางวันและขนมเบรกทั้ง 3 วัน

 

วันที่ 1 Design Thinking

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คิดเร็ว ทำเร็ว เข้าถึงใจลูกค้า

วันที่ 2 Data Analysis

เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย เล่นข้อมูลได้ ใช้ข้อมูลเป็น

วันที่ 3 Machine Learning

เรียนรู้ machine learning ตั้งแต่ต้นจนจบ  จากการพัฒนาโมเดลจนสามารถนำไปใช้งานบนแอปพลิเคชัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร: นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น จำนวน 25 คน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้