ม.อ. ภูเก็ต จัดทุนกว่า 10 ล้านบาท ช่วย นศ. ผลกระทบ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งช่วยเหลือ โดยจัดสรรทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรให้ทุกๆ วิทยาเขต ซึ่งวิทยาเขตภูเก็ตได้รับทุน กว่า 10 ล้านบาท โดยแบ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด – 19 เป็น 3 ทุน คือ 1.ทุนทั่วไปและทุนอาหารกลางวัน 2.ทุนทำงานแลกเปลี่ยน (ชม.ละ 60 บาท) 3.ทุนหอพัก การดูแลนักศึกษาทั้งในเรื่องการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายหลักและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ยิ่งในเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ม.อ.ภูเก็ต จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 / 2563 และภาคการศึกษาที่ 2 /2563 รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท ที่ผ่านมานักศึกษากว่า 500 คน...

Continue reading

รับสมัคร ทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครทุน  ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2564  ระเบียบทุนวิทยาลัย 2564 ปฎิทินรับสมัครทุน 2564 รอบที่ 1 ดาวโหลดไฟล์ [259.85 KB] ดาวโหลดไฟล์ [71.71 KB] Page Views: 3,596

Continue reading

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Computer Youth Challenge (CYC#3)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการแข่งขันแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 50 ทีม จากหลากหลายโรงเรียน การแข่งขันมีทั้งหมด 2 รอบ โดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท : โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท : โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง นอกจากนี้มีรางวัลพิเศษในการร่วมตอบคำถาม 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนแสงทองวิทยา...

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564     เพิ่มเติมรายชื่อ (04/11/2563)   Page Views: 524

Continue reading

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ CYC#3

    ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ CYC#3 อ่านรายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้ที่ :::: https://bit.ly/33vekqX ที่ ชื่อของทีม โรงเรียน 1 Dorothy โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 Esfuerzo โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 3 นมเปรี้ยวฟรีที่ห้องพักครู โรงเรียนกะทู้วิทยา 4 MiRacLe N.F. โรงเรียนกะทู้วิทยา 5 Saหมoงปลาnoง​ โรงเรียนกะทู้วิทยา 6 FaCe_Jaf โรงเรียนกะทู้วิทยา 7 Smart โรงเรียนกะทู้วิทยา 8 TEAM SIBLING โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 9 TEAM YES โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 10 TBTURBOMIND โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 11 OHCMIND โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 12 PINK BANANA โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 13...

Continue reading

TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

ใครชอบด้านคอมฯ พลาดไม่ได้ TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!. . สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) . ใช้แค่ GPA รวม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา** รับ ม. 6 และ ปวช. ทุกแผนการเรียน สมัครก่อน รู้ผลก่อน . เกณฑ์: ม.6 เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา >=2.25 หรือ ปวช.3 เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา >=2.75 **สำหรับน้อง ๆ...

Continue reading

กิจกรรม Introduction to Digital Engineering

  กิจกรรม Introduction to Digital Engineeringp        กิจกรรม Introduction to Digital Engineering ประกอบด้วยการบรรยาย การทำแบบทดสอบ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำวิศวกรรมดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการนำเสนอ องค์กรวิชาชีพทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกรและความรับผิดชอบ   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 200 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท...

Continue reading

กิจกรรม CoC E-Camp

  กิจกรรม CoC E-Camp        กิจกรรมของค่าย E-Camp ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 700 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์ หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม...

Continue reading