CoC-PSU ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ——————————– College of Computing, PSU Phuket Congratulations to Asst. Prof. Dr. Nattapong Tongtep on his promotion to Professional Teacher level of Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) since February 21, 2022. Page Views:...

Continue reading

ขอเชิญชวนบุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมอบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย”

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนบุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมอบรม   หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย"   วิทยากร อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล       วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. อบรมผ่านช่องทาง ONLINE (จะแจ้งลิงก์ให้ทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียน)   ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ได้ทาง https://bre.is/kxuJMHUC หรือสแกน QR Code Page Views: 224

Continue reading

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 ก.พ. 2565แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ติดเชื้อและเป็นผู้เสี่ยงสูงที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 ก.พ. 2565>> https://www.phuket.psu.ac.th/.../2022/02/COVID-020-65.pdf Page Views: 61

Continue reading

Shopee Code League 2022!

Are you looking to hone your coding skills and solve real-world problems? Join our community of tech enthusiasts at Shopee Code League 2022, the coding competition of the year, with exclusive training workshops to upskill yourselves! Swipe on to find out more about Shopee Code League 2022, happening from 14–26...

Continue reading

รับสมัคร ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564   รับสมัคร Online ถึงวันที่ 28 ม.ค. 65   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 31 ม.ค. 65 ผ่าน e-mail ที่สมัคร (ให้ตรวจสอบ e-mail ให้เรียบร้อยก่อนสมัครด้วย)   กำหนดสัมภาษณ์ทุนวันที่ 2 ก.พ. 65 ในลิงค์นี้ https://forms.gle/31ynqhiqrvnxQJHY6   Page Views: 85

Continue reading

AI and Semantic Computing with 5D World Map System: Lecture & Practice

AI and Semantic Computing with 5D World Map System: Lecture & Practice by Professor Yasushi Kiyoki Musashino University, Japan Our 5D World Map, short for “5D-Dimensional World Map System” is the next generation database system for global knowledge-sharing, analysis and visualization for AI and Natural Environments. Let’s share and expand...

Continue reading

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสีสันย่าน “บ่านซ้าน เปงอิ้ว”

ย่านบ่านซ้าน… ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสีสันย่าน “บ่านซ้าน เปงอิ้ว” •เสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 และ •เสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตลอด ตั้งแต่ 13:30-16:30 น. ณ โมเมนทะรี คอฟฟี่ & โฮสต์เทลล์ (กิจกรรมตัดกระดาษจีน พับกระดาษ เขียนคำมงคล บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคน ร้าน ย่าน มงคล ที่สะท้อนความเป็นเราเป็นย่าน ) พร้อมทั้ง…. เชิญคนในย่านและพันธมิตรนอกย่านร่วมออกร้านเก๋ ๆ และทำกิจกรรมดีดีร่วมกันในงานพิเศษ! “เดือนสาม เชื่อมย่าน” ชวนเชื่อมวิถี เชื่อมสัมพันธ์ ร่วมมือกันสร้างสรรค์เศรษฐกิจ •อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14:00 -19:00 น....

Continue reading

Knowledge Management and Big Data in Business: An Industry 4.0 perspective

Knowledge Management and Big Data in Business: An Industry 4.0 perspective by Prof. Dr. Eric Tsui  (Knowledge Management Award 2021 Winners!) Position: Associate Director & Senior Educational Development Officer From: The Hong Kong Polytechnic University . The business landscape is changing so rapidly. The traditional management, business and computing courses...

Continue reading

(AI-TASi) present, Exploring A Lexicon with Adapting NLP Technology for Understanding Human Language by Professor Kyoko Kanzaki from Otemon Gakuin University, Japan

Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center (AI-TASi), College of Computing, PSU Phuket present . Exploring A Lexicon with Adapting NLP Technology for Understanding Human Language by Professor Kyoko Kanzaki from Otemon Gakuin University, Japan . 19 January 2022 Registration (Free) : https://forms.gle/ZQNdPg4UcjXtZtEH7 Page Views: 59

Continue reading