แจก slides Introduction to R Programming ฟรี!! โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

เริ่มต้นปี 2021 ด้วยการแจก slides ฟรี!! “Introduction to R Programming” ประมาณ 300 กว่าหน้า สามารถดาวน์โหลดและแชร์ได้ตามอัธยาศัย / Happy New Year 2021!   >> slides “Introduction to R Programming” << Page Views: 207

Continue reading

CoC จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูษิตา หล้าหลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คุณศักดา เวียงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น และเจ้าหน้าที่ของศาล ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษา สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2020

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th National Conference on Information Technology (NCIT) ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ ชื่องานวิจัย: ระบบสร้างเกมกระดานที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized Board Game Development System) นักวิจัย: นายสุรชัย กุ้งแก้ว, นายจิรโชติ จันทร์อุไร, นายเตชิษฎ์ ฉวีวงค์, และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ Page Views: 267

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทุนการศึกษา ปริญญาตรี CoC 2564 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2     >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา ปี 2564 รอบที่ 2 <<   Page Views: 679

Continue reading

รู้รึปล่าว OTP คืออะไร ???

วันนี้เห็นหลาย ๆ คนพูดถึง OTP (พูดถึงแต่ไม่ถึง ) รหัสตัวเลขบางอย่าง.. ที่ต้องใช้ในการสมัครโครงการคนละครึ่ง !! .. สงสัยกันไหมคะว่าจริง ๆ แล้วย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไร… . OTP ย่อมาจาก One Time Password คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันการเป็นเข้าของบัญชีก่อนการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ซึ่งรหัสจะมีอายุ 3 นาที หากเลยเวลาไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีก #CoC #Computing #อยากเรียนคอมต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #PSU #PHUKET #มอ #ภูเก็ต #คอมพิวเตอร์ #คนละครึ่ง #OTP #การคอมพิวเตอร์ #ธุรกิจดิจทัล #วิศวกรรมดิจิทัล Page Views: 835

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA2020

นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand ICT Awards 2020: TICTA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ยิบอินซอย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ชื่อผลงาน: PSU COIN (พีเอสยูคอยน์) ผู้พัฒนา: นาย นราทร บุญเปี่ยม               นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ นาย ธนากร ก้าโหรด                นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์   ชื่อผลงาน: Memmify...

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทุนการศึกษา ปริญญาตรี CoC 2564 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1     >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา ปี 2564 รอบที่ 1 <<       Page Views: 916

Continue reading