ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และเชิญชมคอนเสิร์ตโดยมีเหล่าศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง #โดมจารุวัฒน์ | #ตั้มเดอะสตาร์ | #ศิลปินGMM #TheGrandsons | #ToBeIdol ยกความมันส์มาเสริฟถึง ม.อ.ภูเก็ต อย่าพลาด!!!#TOBENUMBERONE ณ PSU Phuket Campus – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (กิจกรรมมีตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 08:30 น. และมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าทูบีไอดอล) ประชาชน และเยาวชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้นะครับ โดยแต่งกายสุภาพ สีอ่อน ไม่บาง สวมแมสสีอ่อนตลอดงาน และใส่รองเท้าสุภาพครับ ห้ามนำอาวุธทุกประเภทเข้างาน หากตรวจพบมีโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้มีไข้สูงเข้าร่วมงาน เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ #TOBENUMBER1PSUPHUKET...

Continue reading

#computer #master degree

นักศึกษา ป.โท CoC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand ICT Award 2020

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา นาย นราทร บุญเปี่ยม ชั้นปีที่ 1 และนาย ธนากร ก้าโหรด ชั้นปีที่ 2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand ICT Award 2020 ภายใต้แนวคิด Digitalization For New Normal 2020  เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในผลงาน PSU Coin โดยมี ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ PSU Coin เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นจากการนำความรู้เรื่องเครือข่าย Blockchain มาใช้...

Continue reading

กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

  กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)         เนื่องจาก จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว   ทั้งนี้ กำหนดการใหม่ของกิจกรรมจะประกาศให้ทราบต่อไป   ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและขออภัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้     Page Views: 350

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทุนการศึกษา ปริญญาตรี CoC 2564 รอบที่ 2 [เพิ่มเติม]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 [เพิ่มเติม]     >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา ปี 2564 รอบที่ 2 [เพิ่มเติม] <<   Page Views: 152

Continue reading