ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา “Baansaan Talk Series เป็นอยู่อย่างชุมชน x คนสร้างสรรค์”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา "Baansaan Talk Series เป็นอยู่อย่างชุมชน x คนสร้างสรรค์"

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนใน QR Code หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ย่านบ่านซ้าน : BaanSaan District-Phuket Town