รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565


 

ประกาศทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 

>>สมัครทุน<<

 

รายละเอียดการสมัคร

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณสาววรนุช ญาณศักดิ์

076-276-000 (ต่อ 6562)
0 7627 6046
voranuch.ya@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, psu phuket campus