ใช้ภาษีอย่างคุ้มค่า ลดหย่อนภาษี 2 เท่า !! เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อการศึกษา

 

Change for the better, donate for education

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อชีวิต สังคม และประเทศชาติ”

 

     ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อให้การบริการทางการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษา โดยผู้บริจาคสามารถได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

บริจาคเงินเพื่อการศึกษา และลดหย่อนภาษี 2 เท่า

 

ขั้นตอนการบริจาค

1.  โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี 857-2-00562-3

 

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้  <<

 

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล kevalin.w@phuket.psu.ac.th

จากนั้นเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ทางอีเมลและที่อยู่ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: เกวลิน วรรณพรหม

076-276-000 (ต่อ 6198)
0 7627 6046
kevalin.w(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, PSU Phuket Campus

กรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง หรือ     https://forms.gle/tHKqkdcbbxbDqUbb6