ธนาคาร ซีไอเอ็มบี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2022

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2022 ดังรายละเอียดตามนี้

 

วันรับสมัคร: 18 เม.ย. - 13 พ.ค.   ขยายเวลารับสมัครเป็นวันที่ 20 พ.ค. 2565 นี้   

 

ช่องทางการสมัครhttps://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship

CIMB ASEAN Scholarship  ให้อะไรบ้าง?

Funding
ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่าง ๆรวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Mentorship
จัดหาพี่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษา แนะแนวการทำงานและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

คุณสมบัติ
เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา หรือ เหลือระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ โท อย่างน้อย ปี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
มีผลคะแนนในการสอบประเมินผล หรือวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในเกณฑ์ดี
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship หรือ โทร 02 685 6619

The CIMB ASEAN Scholarship is a fully funded scholarship that offers much more than financial support. It reaffirms our commitment towards supporting the growth of the region by investing in the next generation of talent to ensure a robust talent pipeline for the firm, consistent with our vision to be the leading ASEAN company.

The CIMB ASEAN Scholarship will be awarded to eligible students to pursue undergraduate studies in any academic field with any reputable university in the world.

 

The Scholarship Award:

Career mentoring

Direct access to our friendly team of mentors that coach and support our scholars throughout the programme

Career experience and opportunities

A chance to launch your career with CIMB. Internships and post-graduation employment opportunities included

Full scholarship coverage

Our funding includes our scholars’ tuition fees, living allowances, insurance and other related fees

Global networking opportunities

Immerse yourself in CIMB’s ASEAN culture through our regional events. Network with colleagues from across the globe and speak to senior leaders

CIMB cultural assimilation

Benefit from our integrated development programmes designed to turbocharge your personal and professional skills

 

Basic eligibility:

  • A citizen of either Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam or Philippines.
  • 27 years old and below.
  • Applicants who are about to start their degree or Master’s programme or those who have started with a minimum of one full academic year remaining.
  • Applicant must not be a recipient of any other scholarship that comes with contractual obligations such as a service bond.

 

If you have children who are eligible, or know of someone who is interested, please help us to share the information. For more details or to submit an application, please visit https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship