บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.- บาท
โดยลักษณะโจทย์วิจัยต้องกำหนดหัวข้อแก้ไขปัญหาชุมชนภาคใต้ที่มีผลกระทบในเชิงสาธารณะทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ และมีผลลัพท์เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม
📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
โดยสมัครผ่านระบบขอรับทุนได้ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/scholarship/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://grad.psu.ac.th/th/.../annouce-graduate/1170-1003
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมศรี หลีวิจิตร
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987)
E-mail: somsri.l@psu.ac.th