รวมขั้นตอนการสมัคร TCAS1/1

 

สมัครฟรี !!! ผ่านระบบออนไลน์ วันนี้ – 8 พ.ย. 65
สมัครง่าย ๆ แค่ทำตามนี้
.
**ม.6 เกรด 2.25 ขึ้นไป เลือก โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี
**ปวช.3 เกรด 2.75 ขึ้นไป เลือก โครงการเด็กดีศรี ปวช.
.
สาขาที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาไทย จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. สาขาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ จบแล้วได้วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3. สาขาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
.