กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ CoC-PSU จัดการบรรยายในหัวข้อ “Connected Health” 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก Dr. Matías García-Constantino อาจารย์ประจำหลักสูตร Computer Science ใน School of Computing, Ulster University นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ “Connected Health” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Northern Ireland Connected Health Innovation Centre (NI-CHIC)  และเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยโครงการที่มีส่วนร่วม คือ 1) Worktivity แอพมือถือที่ช่วยลดเวลานั่งและส่งเสริมกิจกรรมในสภาพแวดล้อมสำนักงาน 2) iMPAKT แอพมือถือและเว็บพอร์ทัลเพื่อสนับสนุนพยาบาลในการบันทึกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก 3) การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 4) การแยกตัวทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ และ 5) การใช้ไมโครโฟนอัจฉริยะ เป็นต้น

———————————————

AiiLAB CoC-PSU organized the special talk “Connected Health”

On March 8, 2023, Dr. Matías García-Constantino, a Computer Science lecturer from the School of Computing at Ulster University in the United Kingdom, was invited as a guest speaker at the Artificial Intelligence Innovation Laboratory (AiiLAB) in the College of Computing at Prince of Songkla University, Phuket Campus. During the lecture, he discussed his involvement in several projects related to Connected Health as part of the Northern Ireland Connected Health Innovation Centre (NI-CHIC) project in collaboration with international partners.

Among the projects he discussed was the development of Worktivity, a mobile app aimed at reducing sedentary behaviour and promoting physical activity in office environments, the creation of iMPAKT, a mobile app and web portal designed to help nurses record their Key Performance Indicators (KPIs), the detection of abnormal behaviour in Activities of Daily Living (ADLs) through data collection and analysis, analysis of social isolation and interactions through data analysis, and the use of smart microphones.