ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “อบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ IMAKE Innovation
.
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
"อบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit”
.
✅เพื่อให้นำความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ไปพัฒนาสู่การแข่งขัน
✅เรียนรู้การใช้งานบอร์ด Arduino
✅ได้ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
และเซนเซอร์ต่างๆ
.
⏰วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
.
💥💥 สงวนสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้โรงเรียนละ 2 ทีม และทีมที่เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
.
☎สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-3312729 Office
086-415 1759 คุณเหน่ง
093-364 6914 คุณติ๊ก