คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศโครเอเชีย และออสเตรีย

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศโครเอเชีย และออสเตรีย
ระหว่างวันที่ 10-17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเดินทางหารือความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย ผ่านกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และความร่วมมือในโครงการ Erasmus+ กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท (University North) ประเทศโครเอเชีย, Johannes Kepler University Linz และ Technical University of Vienna ประเทศออสเตรีย