กิจกรรม Mobile Robot (DE)

 

กิจกรรม Mobile Robot

 

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 15.30 น.

สถานที่ : 1302A (เช้า) - อาคาร 6 ชั้น 1 (บ่าย)

รายละเอียด: กิจกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษา ที่สนใจทดลองการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเดินของหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลาเพื่อชิงเงินรางวัล

 


รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

 

ขณะนี้จำนวนทีมที่สมัครได้ครบตามกำหนดแล้ว ขอขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณอาภากร บุญนาค

0 7627 6004
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, PSU Phuket