CoC-PSU ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในเครือเทศบาลเมืองภูเก็ต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 200 คน ​