คณะผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน AI Thailand Forum 2023 และพิธีปิดโครงการ AI/Robotics for All

รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางเข้าร่วมงาน AI Thailand Forum 2023 และพิธีปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI/Robotics for All) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานดังกล่าว รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความต้องการแรงงานและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้าน AI ของประเทศ” อีกด้วย