ผศ.ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Design Thinking”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Design Thinking” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการบริการ และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว​