ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง Andaman Token: A Feasibility Study of Blockchain Adoption in the Tourism Industry ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้

—————————————–

Assist. Prof. Dr. Warodom Werapun presented his research in the 14th International Conference on ICT Convergence in South Korea

Previously on October 11-13, 2023, Assist. Prof. Dr. Warodom Werapun, the leader of PSU Block research team and the associate dean for research and innovation of the College of Computing, presented his research entitled “Andaman Token: A Feasibility Study of Blockchain Adoption in the Tourism Industry” in the 14th International Conference on ICT Convergence held at Lotte Hotel, Jeju Island, South Korea