คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ณ Taiwan (ROC)

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ที่จัดขึ้น ณ Taiwan (ROC) โดยมี National Cheng Kung University เป็นผู้จัดงาน การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการพบปะหารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวันอีกด้วย
——————–
Dean of the College of Computing participated in the international academic conference, “The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development”, held in Taiwan (ROC)
.
During November 27-29, 2566 BE (2023 CE), the Dean of the College of Computing was formally invited to participate in the international academic conference, “The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development”, held in Taiwan (ROC) and organized by National Cheng Kung University.
.
This conference served not only as a platform for exchanging knowledge and innovations in the fields of healthcare and economic development but also provided an excellent opportunity for the Dean to engage in discussions and establish academic and research collaborations with leading universities in Taiwan.