CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล, ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ, ดร.มณีเนตร พวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรภาษาไทย และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาดจังหวัดกระบี่ จำนวนทั้งหมด 211 คน ในกิจกรรม” ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต” ณ ห้องประชุม 6202 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต