Wide Walker จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Next Gen Cinematics: Futuristic Video Production Skills” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไวด์ วอล์คเกอร์ จำกัด (Wide Walker) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Next Gen Cinematics: Futuristic Video Production Skills” ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการก่อน-ระหว่าง-และหลังการจัดทำวิดีโอ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้กล้อง การจัดแสง การบันทึกเสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงในบทบาทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้กำกับ, ทีมนักออกแบบ, ทีมตัดต่อ เป็นต้น ซึ่งผลงานจากกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทำวิดีโอ 30 วินาทีสำหรับแนะนำสินค้าชุดผ้าปาเต๊ะของจังหวัดภูเก็ต
.
บริษัท ไวด์ วอล์คเกอร์ จำกัด (Wide Walker) รับผลิตสื่อ VDO ครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมงาน การถ่ายทำ ไปจนถึงการตัดต่อ โดยใช้ทีมงานและอุปกรณ์มืออาชีพ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.widewalker.com
IG : widewalker
Facebook : WIDEWALKER
โทร : 095 960 0682
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่
-สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
-สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
-สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจริยะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 7627 6045