ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur

🎉เปิดรับนักศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
ที่มีไอเดียและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) ที่พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ
.
✨ภายใต้กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ของโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567
.
ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เช่น
- นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (FoodTech)
- นวัตกรรมการเกษตร (AgriTech)
- นวัตกรรมด้านสุขภาพ (HealthTech)
- นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (LifeStyle)
- นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ESG
.
📌คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญา ตรี/โท/เอก หรือเป็นนักศึกษา ที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี (ในทีมต้องมีนิสิตปัจจุบันอยู่ด้วย)
✅ทีมละไม่เกิน 10 คน
✅ต้องสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน เช่น บัญชีเงินฝาก, Application Mymo
.
สิ่งที่จะได้รับ
💸 ชิงเงินทุนการศึกษามูลค่ารวมมากกว่า 1.25 ล้านบาท
- ประสบการณ์การแข่งขันและทักษะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น
- มีโอกาสที่จะต่อยอดผลงานเข้าสู่กิจกรรม Smart Start Company ซึ่งมีทุนสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจเริ่มต้น ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้จริง โดยมีทุนสนับสนุนให้ยืมในการดำเนินธุรกิจไม่เกิน 200,000 บาท

📌 ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567
Link : https://link.psu.th/1dgq5

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. หัวหน้าทีม กรอกใบสมัครในระบบรับสมัคร และเข้าไลน์กลุ่มที่แนบไว้ท้ายระบบรับสมัคร
2. เมื่อเข้าไลน์กลุ่มเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการของทีมได้ในโน้ตไลน์กลุ่ม
3. ทีมกรอกเอกสาร
3.1 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
Smart Start Idea by GSB Startup
3.2 แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานกิจกรรมประกวด
Smart Start Idea by GSB Startup
Project proposal 2 หน้า A4 (รายละเอียดผลงานเบื้องต้น และ Business Model Canvas)
4. ทีมจัดทำ Clip VDO ความยาว ไม่เกิน 3 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-5152559 (คุณพลอย)

—————————
PSU Science Park
"Where Science and Technology Harmonize with Business"
#PSUSciencePark
#SouthernThailandSciencePark
#Professional #Science #Unity #PSEDA