CoC-PSU จัดกิจกรรมในรายวิชา 969-092 E-SPORT ประจำปีการศึกษา 2/2566

เมื่อวันที่ 22 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจากคุณวิชญ์ แสวงวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-sport มาบรรยาย ให้ความรู้และร่วมจัดแข่งขันเกม Call of Duty Mobile ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา 969-092 E-SPORT ณ ห้อง 6311 ตึก 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต