COC เรียนอะไรบ้าง EP2: เอาชีวิตรอด DATABASE

วันนี้ CoC ขอนำเสนอรายวิชาในสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่าวิชา Database หรือเรียกว่าวิชาฐานข้อมูลนั่นเองค่ะ

วิชานี้เป็นวิชาบังคับ

วิชา Database มีการเรียนทั้งเนื้อหาและเขียนโปรแกรม

วิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานที่จะวางรากฐานให้เราได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้


วิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?

-เริ่มแรกจะพูดถึงประวัติของฐานข้อมูล

-ในคาบปฏิบัตินักศึกษาจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา SQL และจะใช้ระบบฐานข้อมูลชื่อ MySQL (ตัวระบบฐานข้อมูลอาจปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ อ.ประจำรายวิชานะคะ)

-ในการเรียนอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับ Data Definition Language การฝึกทักษะ Insert Data, Update Data, Delete Data, Select Data และอื่น ๆ อีกมากมาย

-จากนั้นเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลใน Database เช่น 1:1, 1:M, M:M (สัญลักษณ์มาเต็ม ๆ อย่าเพิ่งตกใจนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ)

– นอกจากนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Diagram ต่าง ๆ รวมทั้งความเชื่อมโยงกันของข้อมูลใน Database เช่น Primary key, Foreign  key

-เนื้อหาที่เหลือจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Database การดูแลรักษาะระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง


ประโยชน์ของวิชา Database

วิชานี้ถือเป็นวิชาที่ช่วยให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนเข้าใจการจัดการข้อมูล วิธีการบันทึกข้อมูล การค้นคืน ตลอดจนการรู้จักนำข้อมูลมาใช้

ในแง่การนำไปใช้จริง บอกได้เลยค่ะว่าสำคัญมาก การรู้และจัดการ Database เป็น ถือเป็น Competency  ลำดับต้น ๆ ที่บุคคลากรดิจิทัลควรรู้ ใครที่มีความสามารถด้านฐานข้อมูล บอกเลยค่ะว่า มีโอกาสได้เงินเดือนสูงมาก ๆ ค่ะ


เทคนิคในการเรียนวิชา Database

CoC ขอแนะนำอย่างสุดใจให้เข้าเรียนทุกคาบค่ะ และห้ามพลาด Lab ในแต่ละครั้ง

ในรั้ว CoC เราเน้นการเรียนควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ ดังนั้นโจทย์ที่อาจารย์ให้ฝึกฝนจะอิงข้อมูลจากชีวิตจริง กรณีศึกษาจริงค่ะ เมื่อได้ฝึกฝน นักศึกษาทุกคนจะมีความเข้าใจทั้งในรายวิชาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงค่ะ

สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เราต้องพยายามค่ะ มันอาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดการเขียนโปรแกรม แต่ถ้ามีความพยายามน้องน้องก็สามารถผ่านมันไปได้ค่ะ

CoC ขอเอาใจช่วยในการเรียนวิชาฐานข้อมูลให้ทุกคนสอบผ่านตามโปรแกรมการเรียนนะคะ

เครดิตบทความ #พี่กล้วย Ebiz61 #พี่อาร์ม Ebiz61