นักศึกษา CoC ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับโล่และเกียติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัล “นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”  ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่