ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม Codegoda 2021

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม Codegoda 2021 ซึ่งจัดโดย Agoda ผ่านระบบออนไลน์ โดย ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 22 ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12,642 คน จาก 83 ประเทศทั่วโลก

—————————————-

Ranked 22 out of 12,642 Participants from 83 Countries: Dr. Nawanol Theera-Ampornpunt from College of Computing Participated in Codegoda 2021 Programming Competition.

On 17 July 2021, Dr. Nawanol Theera-Ampornpunt, a lecturer from College of Computing, participated in Codegoda 2021 Programming Competition, hosted online by Agoda. Dr. Nawanol Theera-Ampornpunt ranked 22 out of 12,642 participants from 83 countries around the world.