กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment) #2564

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy Enlightenment)

Hilight

- เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และโลกการเงินดิจิทัล

- Workshop ผ่านโปรแกรมจำลองบริหารธุรกิจ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล

- เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

>> สมัครเลย  <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

076-276-000 (ต่อ 6120)
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Campus

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม