เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “Data Science for Tourism : Architectures and Data Science Platform” ฟรี !!

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง “Data Science for Tourism : Architectures and Data Science Platform”
.
วิทยากรโดย อ.เอกอนันต์ ทองแท้ ที่ปรึกษาอิสระด้าน Big Data และ Data Science
.
หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/aitasipsuphuket