ขอเชิญชวนบุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมอบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย”

 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนบุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมอบรม
 

หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย"

 
วิทยากร
อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
📅  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.
อบรมผ่านช่องทาง ONLINE (จะแจ้งลิงก์ให้ทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียน)
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่
วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
ได้ทาง https://bre.is/kxuJMHUC หรือสแกน QR Code