[ขยายเวลารับสมัคร] เชิญน้องๆ CoC ปี 2 – 4 ทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรม Retails Innovation Hackathon

เชิญน้องๆ CoC ปี 2 - 4 ทุกสาขา รวมกลุ่มกันทีมละไม่เกิน 8 คน

 

เข้าร่วมกิจกรรม  Retails Innovation Hackathon

Highlight:
- แก้โจทย์ธุรกิจจริง
- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ๋ตรง
- Special coachs จาก Lotus’s IT
- ชิงรางวัลใหญ่จาก Lotus’s IT

กิจกรรมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

 

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Fi4Lqk6GkMsLVDXi8

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15 18 พฤษภาคม 2565

 

แต่ละกลุ่มควรมีทุกสาขาวิชา COMP, DE และ DBIZ หรือมี SKILLS:

👉 Project Operation
👉 UX-UI Design
👉 App Development
👉 Digital Marketing
👉 Data Analysis

 

ติดต่อสอบถาม
ดร.กุลจรี  ตันตยกุล
E-mail :  kuljaree.t@phuket.psu.ac.th