วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2565 (รอบที่2)

กำหนดการ

รายละเอียด วันเวลา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอดทั้งปี
สอบสัมภาษณ์ ภายใน 1 เดือนหลังจากส่งใบสมัคร
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์   ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการสอบสัมภาษณ์
ลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 : 20 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
⏰ (รับสมัครออนไลน์) ตลอดทั้งปี
********************
หัวข้องานวิจัย

✅Blockchain and its Applications
✅Cybersecurity
✅Software Engineering
✅Data Science and AI
✅Distributed Systems and Networks

.
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!
🌎https://www.computing.psu.ac.th/th/ms-computing/
👉 Line @ : @coc_psuphuket
👉 IG : coc_psuphuket
👉 Twitter : coc_psuphuket
👉 Youtube : College of Computing PSU Phuket
📞 +66 (0)76 276 000 ext. 6120
📭Email : grad.coc@phuket.psu.ac.th