กิจกรรม Funny Easy IT Laws #2022

 

กิจกรรม Funny Easy IT Laws หลักสูตรการคอมพิวเตอร์

 

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565

เวลา: 9.00 - 16.00 น

สถานที่ : ลานชั้น 1 อาคาร 6

รายละเอียด:รายละเอียด: กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมความเข้าใจ และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียลมีเดียร์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ ผ่านคลิปวิดีโอ ตอบคำถาม และเล่นเกมจากแต่ละฐาน ประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

4) ถูกคุกคามบนไซเบอร์

พร้อมลุ้นของรางวัลเมื่อเข้าร่วมครบทุกฐาน อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมได้ที่ลานกิจกรรม

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณสุวภัทร จินดา

0 7627 6000 ต่อ 6117
0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, PSU Phuket