CoC-PSU ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน