วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ร่วมจัดโครงการ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ร่วมจัดโครงการ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition”
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) จัดโครงการ อบรมด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit ณ ตึก 7 ชั้น 5 ห้องประชุมเจ้าฟ้า
โครงการอบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition” เกิดจากความร่วมมือของการวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของนักเรียนและครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งชุดอุปกรณ์ Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แท้จากอิตาลี เป็นชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการต่อยอดสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองในการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ ทางวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ จึงร่วมกันจัดโครงการอบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition” ขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ ในรูปแบบออนไซต์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน