นักศึกษา CoC ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
1. นายธนกร ถนอมวงศ์
2. นายพิทวัส ทดแทน

ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program ระว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2566 ณ Gwangju Institute of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
-------------------------------------
College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, congratulates Mr. Thanakorn Thanormwong and Mr. Pittawas Todtan, students of the Digital Business program, who have been selected to participate in the 2023 Fall semester GIST Exchange Program organized by the Gwangju Institute of Science and Technology in South Korea. The program will take place between August 28 and December 15, 2023.
---------Follow us 👇🏻---------
👉 Line @ : @coc_psuphuket
👉 IG : @coc_psuphuket
👉 Twitter : @coc_psuphuket
👉 TikTok : College of Computing, PSU Phuket Campus
👉 Youtube : College of Computing PSU Phuket
📭Email : coc@phuket.psu.ac.th
🌎Website : https://computing.psu.ac.th
🌎http://www.facebook.com/CoC.Admission
🌎https://www.facebook.com/cocpsuphuket
#PSU #PSUPhuket #Phuket #ภูเก็ต ##วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #มอภูเก็ต #digitalbusiness #digitalengineering #digital #business #เตรียมตัวสู่โลกดิจิทัล 🌐💻 #เทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยหยุดพัฒนา#สร้างสรรค์ในโลกดิจิทัล #เทคโนโลยีสารสนเทศ #การคอมพิวเตอร์