โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 ปีการศึกษา 2567

📌 CoC ม.อ.ภูเก็ต 📌

 
- ให้โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 ปีการศึกษา 2567 -
 

รายละเอียดดังนี้

 
 
 
 
 
* เป็นการให้สิทธิ์ครูแนะแนวจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดสอนในวิทยาเขตภูเก็ต และมีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาที่กำหนด *
 

🤙สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076-276028-9