บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด รับสมัคร Technical Support ,Network Engineer

บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด ให้บริการไอทีโซลูชั่นเเบบครบวงจร ก่อตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้าระดับองค์กรด้วยการบริการหลังการขายที่ดีและการพัฒนาคุณภาพของสินค้า, การบริการ และทีมงานอย่างต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งโรงแรมชั้นนำ , บริษัท, โรงพยาบาล,สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ

ลักษณะงาน Technical Support
Support ระบบอินเตอร์เน็ต, ออกแบบและติดตั้งงานโครงการ ระบบเน็ตเวิร์ก, ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก, CCTV และตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

 

 

ลักษณะงาน Network Engineer
ติดตั้ง Internet, config router & Firewall, Support ระบบงานอินเตอร์เนต Firewall, VPN และประสานงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับลูกค้า

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- อ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- มีความรู้เรื่อง Network และอุปกรณ์ Firewall, Router, Switch, Wireless, etc.
- สามารถติดตั้งและ Support ปัญหาด้าน Internet, Firewall ของลูกค้าได้
- สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอยางดี
- มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมได้

**บริษัทยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจ**

กรุณาส่งประวัติและรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ : tech@expressdata.co.th
หรือ Walk-in มายังบริษัท ที่ตั้งบริษัท https://goo.gl/maps/ZyFHk5vAGQTFzisH8 (กรุณาโทรเข้ามานัดหมายกับแผนกบุคคลก่อน)