รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2023 SIT-Sojo-OMU to Visit PSU Phuket

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดรับสมัครนักศึกษารวมทั้งหมด 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกชั้นปี ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบ
  • นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเตรียมตัวนำเสนอตนเอง/ความสามารถพิเศษ/โครงงานที่กำลังทำในรายวิชาในหลักสูตร/งานวิจัย/และเหตุผลที่อยากจะไปประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ คนละประมาณ 5 - 10 นาที
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคณะจะออกหนังสือลาเรียนโดยไม่ถือว่าขาดเรียน ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน ตามไฟล์แนบ
 

กำหนดการ

  • ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ https://rb.gy/lmm11
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 17 กันยายน 2566
  • นักศึกษาผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่18-19 กันยายน เริ่มเวลา 16:45 น.
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 20 กันยายน 2566
  • นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมตัว ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 16.45


 

Download