🌱รับสมัครทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 20)

🌱รับสมัครทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 20)
🔅ทุนให้เปล่าต่อเนื่อง ( ม.4 - จบ ป.ตรี)
💰มูลค่าทุนรวมกว่า 700,000 บาท
📝รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ตรงตามคุณสมบัติในประกาศ
⭕️หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566⭕️

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร👇